Johtaja välittävää todellisuutta rakentamassa / 24.9.2009, Sokos Hotel Pasila

 

Yhteistyössä Social Innovations Finland ry ja Kehityspiikki Oy.

Johdanto päivän teemaan (pdf)
Seppo Turkka (Social Innovations Finland ry:n puheenjohtaja, organisaatiokonsultti IFSI, Kehityspiikki Oy) avasi tilaisuuden esittelemällä yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Päivän teeman käsittely aloitettiin ryhmäkeskusteluilla aiheesta: Mitä on välittävä todellisuus? Keskusteluista nousi esille mm. käsitteen monimerkityksellisyys: välissä olemisen ja huolenpidon näkökulmat ja suodattamisen ja puskuroinnin, toisaalta läpipäästämisen tehtävät.

Päivän prosessin juoksutuksesta vastasi Kari Anttila (KM, organisaatiokonsultti IFSI , Social Innovations Finland ry, Kehityspiikki Oy)

"Organisaatio muutoksessa - mitä muutos jättää jälkeensä?" Esimerkkejä organisaatiomuutoksen jäljistä ihmisten mielissä. (pdf)
Maija-Leena Setälä (Yht.lis., psykologi, Organisaatiokonsultti (FINOD), Johtava konsultti, Työterveyslaitos) kuvasi muutosta myös mielensisäisenä prosessina ja painotti muutokseen sisältyvän tunneprosessin huomioimisen tärkeyttä kun tarkoituksena on aidosti luoda uutta. Setälän mukaan uuden innovointi ei etene mikäli toimijoiden energia keskittyy tunneprosessiin eikä niitä työstetä ja vapauteta uutta luovan työn palvelukseen.

"Voiko välittävää todellisuutta rakentaa?" (pdf)
Esimerkkejä johtamisesta ja organisaation muuttamisesta. Atso Juote (KM, organisaatiokonsultti FINOD, Social Innovations Finland ry, Kehityspiikki Oy) korosti puheenvuorossaan organisaatioiden säilöntätehtävän merkitystä. Tähän liittyvät kysymykset ovat läsnä organisaatioissa aina, mutta ne korostuvat muutostilanteissa. Juote toi puheenvuorossaan esille runsaasti erilaisia konsulttina kohtaamiaan käytännön esimerkkejä erilaisista organisaatioista, joissa tietoa organisaation sisäisestä todellisuudesta ei syystä tai toisesta ole ollut riittävästi saatavilla.

"Välittävä todellisuus: mihin me sitä tarvitsemme?"
Yhteiskeskustelu, osallistujien tuomisia yhteiseen jakoon, viemisiä omaan organisaatioon. Alustusten virittäminä seminaarin osallistujat työstivät ja jakoivat heränneitä ajatuksia. Keskeisenä ajatuksena oli, että erilaisten todellisuuksien välille on synnyttävä yhteyksiä tai mitään uutta ei synny. Konsultteina toimivat Kari Anttila, Markus Anttila, Atso Juote ja Risto Ruokolainen Kehityspiikki Oy:stä. Lue poimintoja keskustelusta (pdf).